Η σταθερότητα του αντίχειρα είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία του χεριού, αφού εξασφαλίζει την συλληπτική ικανότητα και τις λεπτές κινήσεις.

Οι σύνδεσμοι είναι ταινίες μαλακού ιστού που περιβάλλουν τα οστά στα σημεία της μεταξύ τους σύνδεσης, τις αρθρώσεις , προσφέροντας σταθερότητα κατά την κίνηση τους. Ο κύριος σύνδεσμος που συγκρατεί την εγγύς φάλαγγα του αντίχειρα κατά την άρθρωση της με το πρώτο μετακάρπιο, είναι ο ωλένιος πλάγιος σύνδεσμος.

Η πτώση επί της άκρας χείρας με τεντωμένα τα δάκτυλα είναι ο συνήθης μηχανισμός κάκωσης. Επίσης η παγίδευση του αντίχειρα στις χειρολαβές των μπαστουνιών του σκι είναι συχνός τρόπος τραυματισμού του ωλένιου πλάγιου (αντίχειρας του σκιέρ). Η ίδια παγίδευση μπορεί να συμβεί και στις πτώσεις των αναβατών μηχανής.

Ο ασθενής εμφανίζει αδυναμία να συγκρατήσει αντικείμενα ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Μπορεί να συνυπάρχουν ευαισθησία, οίδημα ή αιμάτωμα στην έσω πλευρά του αντίχειρα. Στα αρχικά στάδια μπορεί να μην υπάρχει πόνος. Η διάγνωση θα στηριχθεί στην κλινική εξέταση που θα αναδείξει την αστάθεια του αντίχειρα με κατάλληλες δοκιμασίες (δυναμικής παρεκτόπισης). Οι απλές ακτινογραφίες είναι απαραίτητες για να αποδείξουν την οστική ακεραιότητα. Οι δυναμικές ακτινογραφίες που γίνονται με την εφαρμογή τάσης στον αντίχειρα είναι διαγνωστικές όταν συγκριθούν με εκείνες από την υγιή πλευρά.

Οι μερικές ρήξεις του συνδέσμου αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ακινητοποίηση του αντίχειρα σε κηδεμόνα μέχρι την πλήρη επούλωση. Η παγοθεραπεία τις 2 πρώτες ημέρες θα βοηθήσει για την μείωση του οιδήματος και του πόνου. Ο νάρθηκας διατηρείται για 6 εβδομάδες. Στην διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων φοριέται όλη την ημέρα, ενώ τις 3 υπόλοιπες αφαιρείται κάποιες ώρες για να γίνονται ασκήσεις ενδυνάμωσης του αντίχειρα.

Οι πλήρεις ρήξεις του συνδέσμου απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση. Αυτή περιλαμβάνει την επανακαθήλωση του συνδέσμου στο οστό ή σε περιπτώσεις συνοδού αποκόλλησης οστικού τεμαχίου μαζί με τον σύνδεσμο την επανατοποθέτηση του οστού στην ανατομική του θέση με σύρμα ή βίδα. Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται κηδεμόνας για 6 εβδομάδες για προστασία του αντίχειρα μέχρι την επούλωση του συνδέσμου.