Ο αντίχειρας εκτελεί ένα πλήθος κινήσεων που επιτυγχάνονται με τη βοήθεια πολλών μυών. Οι μύες προσδένονται στα οστά που κινούν με ισχυρές ταινίες τους τένοντες που αποτελούν την κατάληξή τους. Οι τένοντες καλύπτονται από μια λεπτή μεμβράνη που καλείται έλυτρο και βοηθά την ολίσθηση τους κατά την μυϊκή σύσπαση. Οι δυο κυριότεροι τένοντες που κινούν τον αντίχειρα περνούν μέσα από ένα κανάλι που βρίσκεται στον καρπό από την μεριά του αντίχειρα. Οποιοδήποτε αιτία που προκαλεί οίδημα του ελύτρου των τενόντων ή στένωση του καναλιού που κινούνται, δημιουργεί πόνο κατά την κίνηση του αντίχειρα και του καρπού λόγω ερεθισμού του τένοντα. Έτσι η τενοντίτιδα de Quervain είναι δυνατό να προκληθεί ως αποτέλεσμα υπερχρησίας του χεριού ή να συνοδεύει την εγκυμοσύνη ή την ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Ο πόνος είναι το κύριο σύμπτωμα του ασθενούς. Εντοπίζεται στον καρπό στην πλευρά αντίχειρα ενώ μπορεί να αντανακλά στο αντιβράχιο. Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούμε τον αντίχειρα για να αρπάξουμε ένα αντικείμενο ή κινούμε τον καρπό. Οίδημα του καρπού στην πλευρά του αντίχειρα και δυσκαμψία του καρπού μπορεί να συνυπάρχουν.

Η διάγνωση θα στηριχθεί στο test Finkelstein κατά το οποίο ο ασθενής κάμπτει τον αντίχειρα εντός της παλάμης, τον παγιδεύει με τα υπόλοιπα δάκτυλα σαν γροθιά και στην συνέχεια κάμπτει τον καρπό προς την μεριά του μικρού δακτύλου. Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονο πόνο στον καρπό στην πλευρά του αντίχειρα. Στόχος της θεραπείας είναι να μειωθεί ο πόνος. Χρησιμοποιούνται νάρθηκες για να ακινητοποιήσουν τον αντίχειρα και τον καρπό ώστε να ευοδωθεί η υποχώρηση του οιδήματος. Φάρμακα όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη χορηγούνται από του στόματος για την ύφεση των συμπτωμάτων. Η αποφυγή δραστηριοτήτων που επιτείνουν τον πόνο μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της κλινικής εικόνας. Σε εμμένουσα συμπτωματολογία που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω μέσα, εγχύσεις κορτικοστεροειδούς στην περιοχή δύναται να χρησιμοποιηθούν.

Χειρουργική θεραπεία μπορεί να χρειασθεί εάν αποτύχουν τα συντηρητικά μέτρα. Στόχος η διάνοιξη του καναλιού όπου πορεύονται οι τένοντες και η άρση του ερεθισμού τους. Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία με μικρή τομή περίπου 1,5 εκατοστού στον καρπό από την πλευρά του αντίχειρα. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική μετά από λίγες ώρες με ελαφρά επίδεση το καρπού με βαμβάκι και ελαστικό επίδεσμο και σύσταση για κινητοποίηση των δακτύλων.