Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα τρία κύρια νεύρα του χεριού. Ξεκινά από την περιοχή του αυχένα διασχίζει το βραχίονα, τον αγκώνα, το αντιβράχιο, τον καρπό για να καταλήξει στην παλάμη. Στον καρπό πορεύεται στην πλευρά του μικρού δακτύλου. Η πίεση του νεύρου στην περιοχή αυτή οδηγεί στην εκδήλωση του συνδρόμου. Η συχνότερη αιτία του συνδρόμου είναι η παρουσία όγκων στην περιοχή που καλούνται γάγγλια και προέρχονται από την άρθρωση του καρπού. Άλλες συχνές αιτίες είναι ο επαναλαμβανόμενος τραυματισμός, όπως συμβαίνει σε εργάτες που χρησιμοποιούν σφυρί και η χρόνια πίεση της περιοχής που συναντάται στους ποδηλάτες. Τα συμπτώματα αυξάνονται σταδιακά. Αδυναμία και αυξανόμενες αιμωδίες, ιδιαίτερα στο μικρό δάκτυλο του χεριού είναι συνήθη σημεία του συνδρόμου. Ο πόνος μπορεί να συνυπάρχει ή όχι. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να είναι αδύνατο για τον ασθενή να ανοίξει ένα βάζο, να κρατήσει αντικείμενα ή να συντονίσει τα δάκτυλα για να εκτελέσει δραστηριότητες όπως η δακτυλογράφηση ή το παίξιμο μουσικού οργάνου.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση που αποκαλύπτει μυϊκή ατροφία, μυϊκή αδυναμία και ξηροδερμία στο διάστημα ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Η επίκρουση της περιοχής πάνω από το ωλένιο νεύρο μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ πόνο (Τinel sign). Απαραίτητο είναι να εξεταστεί και η περιοχή του αγκώνα που αποτελεί πιθανό σημείο πίεσης του ωλενίου νεύρου με αντίστοιχα συμπτώματα. Το ηλεκτρονευρογράφημα θα εξετάσει την λειτουργικότητα του νεύρου βοηθώντας την διάγνωση. Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρειασθούν σε περιπτώσεις που υποπτευόμαστε πίεση του νεύρου από κάποιο γάγγλιο. Η απλή ακτινογραφία θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις καταγμάτων που περιλαμβάνουν την ωλένη και οστικά τεμάχια πιθανά να πιέζουν το ωλένιο νεύρο.

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το αίτιο που προκαλεί την πίεση του ωλενίου νεύρου. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για εξωτερική πίεση του νεύρου (εργάτες, ποδηλάτες, γραμματείς) η αλλαγή της τεχνικής στην εργασία τους και η χρήση προστατευτικών μαλακών επιθεμάτων μπορεί να αποτελέσουν λύση. Η ταυτόχρονη χορήγηση αντιφλεγμονωδών βοηθά.

Η χειρουργική αποκατάσταση είναι ενδεδειγμένη σε περιπτώσεις όγκων της περιοχής, όπως γάγγλια, που πρέπει να εξαιρεθούν για την αποσυμπίεση του νεύρου. Μετεγχειρητικά η αισθητικότητα επανέρχεται σταδιακά και θα χρειασθούν αρκετοί μήνες για την πλήρη ανάκαμψη της λειτουργίας του νεύρου. Ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας ακολουθείται για πλήρη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.