Ο αγκώνας σχηματίζεται από 3 τρία οστά, το βραχιόνιο, την κερκίδα και την ωλένη. Το βραχιόνιο εκτείνεται από τον ώμο έως τον αγκώνα, η κερκίδα και η ωλένη είναι τα οστά του αντιβραχίου της περιοχής δηλαδή μεταξύ του αγκώνα και του καρπού. Όταν κρατούμε την παλάμη προς τα πάνω, η κερκίδα βρίσκεται προς τα έξω στην μεριά του αντίχειρα, ενώ η ωλένη προς την μεριά του μικρού δακτύλου.

 

Ο αγκώνας σχηματίζεται από μέρη των παραπάνω οστών και προσομοιάζεται με ¨μεντεσέ¨. Συγκεκριμένα, το κάτω πέρας του βραχιονίου είναι το κέντρο της άρθρωσης του αγκώνα, το άνω πέρας της κερκίδας -που λέγεται κεφαλή- κινείται γύρω από αυτό κατά τις στροφές του αντιβραχίου και το άνω άκρο της ωλένης -που λέγεται ωλέκρανο- κατά την κάμψη έκταση του αντιβραχίου. Η σταθερότητα της άρθρωσης εξασφαλίζεται από ισχυρούς συνδέσμους και την επαλληλία των οστικών επιφανειών.