Αισθητική κατανομή ωλένιου νεύρου

Αισθητική κατανομή ωλένιου νεύρου

Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα τρία κύρια νεύρα του άνω άκρου. Πορεύεται από τον αυχένα έως την παλάμη. Στην περιοχή του αγκώνα, βρίσκεται μέσα σε μια αύλακα πίσω από μια οστέινη προεξοχή του βραχιόνιου οστού στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα. Η προεξοχή αυτή καλείται έσω επικόνδυλος. Στην συνέχεια πορεύεται μέσα στους μυς του αντιβραχίου και στο ύψος του καρπού εισέρχεται σε μια άλλη αύλακα, του Guyon, για να καταλήξει στην περιοχή της παλάμης προς την πλευρά του μικρού δακτύλου.

Το ωλένιο νεύρο είναι υπεύθυνο, για την αισθητικότητα στο μικρό δάκτυλο και το ήμισυ του παράμεσου δακτύλου καθώς και για την κινητικότητα των μικρών μυών του χεριού που εξασφαλίζουν την σύλληψη αντικειμένων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτιολογία του συνδρόμου παγίδευσης του ωλενίου νεύρου είναι άγνωστη. Το ωλένιο νεύρο είναι πολύ επιφανειακό στην περιοχή του αγκώνα οπότε είναι ευάλωτο στην πίεση. Έτσι σε ανθρώπους που ακουμπούν επαναλαμβανόμενα τους αγκώνες σε ανένδοτες επιφάνειες ή κοιμούνται πάνω στους αγκώνες είναι δυνατό να εμφανιστούν συμπτώματα. Τραύμα στην περιοχή του έσω επικόνδυλου, επίσης μπορεί να ερεθίσει το ωλένιο νεύρο.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του συνδρόμου είναι:

  • Προηγούμενο κάταγμα στο κάτω πέρας του

βραχιονίου

  • Αρθρίτιδα και οστεόφυτα του αγκώνα
  • Κύστεις στην περιοχή του αγκώνα

Οι ασθενείς εμφανίζουν μουδιάσματα (αιμωδίες) και πόνο στο μικρό και παράμεσο δάκτυλο ιδιαίτερα όταν κάμπτουν τον αγκώνα όπως συμβαίνει στην οδήγηση ή όταν κρατούν το τηλέφωνο. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις εμφανίζεται αδυναμία σύλληψης αντικειμένων και συντονισμού των δακτύλων για την εκτέλεση κινήσεων όπως η δακτυλογράφηση. Αν η πίεση στο νεύρο παραμείνει για χρονικό διάστημα πέραν των έξι εβδομάδων είναι δυνατό να εμφανιστεί ατροφία στους μύες του χεριού.

Η κλινική εξέταση είναι δυνατό να αποκαλύψει μετακίνηση του ωλένιου νεύρου από την αύλακα του κατά την κάμψη του αγκώνα. Απαραίτητη η ενδελεχής νευρολογική εξέταση για τον έλεγχο της αισθητικότητας και της μυϊκής ισχύος. Ο ακτινολογικός έλεγχος μπορεί να αναδείξει αρθρίτιδα ή οστεόφυτα του αγκώνα. Το ηλεκτρομυονευρογράφημα είναι η εξέταση εκλογής για την διάγνωση της βλάβης .

Η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να επιλεγεί στα αρχικά στάδια του συνδρόμου και περιλαμβάνει χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονοδών φαρμάκων, νυκτερινούς νάρθηκες ή κηδεμόνες που διατηρούν σε έκταση το άνω άκρο κατά την διάρκεια της νύκτας και ασκήσεις που βοηθούν το ωλένιο νεύρο να ολισθαίνει ομαλά στην ανατομική του αύλακα.

Όταν τα συντηρητικά μέσα αποτύχουν να ελέγξουν τα συμπτώματα ή υπάρχει σοβαρή πίεση του νεύρου με ή χωρίς μυϊκή ατροφία, τότε απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Τρεις χειρουργικές προσεγγίσεις είναι διαθέσιμες: η απελευθέρωση της αύλακας του ωλενίου, η πρόσθια μετάθεση του ωλενίου και η εκτομή του έσω επικόνδυλου.

Στην πρώτη περίπτωση απελευθερώνεται ο σύνδεσμος που σχηματίζει την οροφή της αύλακας του ωλενίου κατά τον έσω επικόνδυλο. Έτσι σχηματίζεται κατά την επούλωση νέος ιστός που προσαρμόζεται στον υπάρχοντα χώρο προσφέροντας ευρυχωρία κίνησης στο ωλένιο νεύρο. Η μέθοδος αυτή προτιμάται σε περιπτώσεις που δεν παρατηρείται αναπήδηση του ωλενίου έξω από την αύλακά του κατά την κάμψη του αγκώνα.

Η μετάθεση του ωλενίου αναφέρεται σε μετακίνηση του νεύρου από την θέση του πίσω από τον έσω επικόνδυλο μπροστά από αυτόν .

Η αφαίρεση μέρους του έσω επικόνδυλου, επίσης με τον ίδιο τρόπο προφυλάσσει το ωλένιο νεύρο από ερεθισμό κατά την οπίσθια μετακίνησή του, κατά την κάμψη του αγκώνα.

Μετεγχειρητικά αναλόγως της χειρουργικής μεθόδου που ακολουθείται μπορεί να χρειαστεί η εφαρμογή νάρθηκα για μερικές ημέρες. Προοδευτική κινητοποίηση και φυσικοθεραπεία ακολουθεί για να επιτευχθεί πλήρους εύρους κίνηση. Τα αποτελέσματα είναι καλά. Σε περιπτώσεις με μεγάλη πίεση στο νεύρο και ατροφία των μυών, υπολειπόμενη συμπτωματολογία μπορεί να παραμείνει για άλλοτε άλλο διάστημα και μετά την χειρουργική απελευθέρωση του νεύρου. Το νεύρο ανανήπτει αργά και μπορεί να χρειασθεί αρκετό διάστημα έως την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.