Ανατομία Ώμου

Ανατομία του ώμου

Ανατομία του ώμου (Clavicle: κλείδα, Acromioclavicular joint: ακρωμιοκλειδική άρθρωση, Acromion: ακρώμιο, Glenohumeral Joint: γληνοβραχιόνιος άρθρωση, Scapula: ωμοπλάτη, Humerus: βραχιόνιο)

Η ωμική ζώνη σχηματίζεται από 3 οστά:
α) την ωμοπλάτη
β) την κλείδα και
γ) το βραχιόνιο οστό που συνδέονται μεταξύ τους με μαλακά μόρια όπως σύνδεσμοι, τένοντες, μύες.

Περιλαμβάνει τρείς αρθρώσεις την γληνοβραχιόνιο, την ακρωμιοκλειδική και την στερνοκλειδική.

Η γληνοβραχιόνιος είναι η κύρια άρθρωση του ώμου που προσομοιάζει με το μπαλάκι του γκολφ (η κεφαλή του βραχιονίου οστού) που ακουμπά στην υποδοχή του (η ωμογλήνη της ωμοπλάτης). Η ωμογλήνη περιβάλλεται από ένα ισχυρό ινοχόνδρινο δακτύλιο που καλείται επιχείλιος χόνδρος και έχει διπλή λειτουργία. Αρχικά, αυξάνει το βάθος της ωμογλήνης και τη συνολική της επιφάνεια, συμβάλλοντας στην σταθερότητα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης δημιουργώντας μόνιμα αρνητική πίεση μεταξύ του κοίλου της ωμογλήνης και του κυρτού της βραχιονίου κεφαλής, ενώ επιπλέον, αποτελεί σημείο έκφυσης άλλων μαλακών μορίων όπως η μακρά κεφαλή του δικεφάλου μυ.

Ανατομία του ώμου (Clavicle: κλείδα, Acromion: ακρώμιο, Rotator Cuff Tendons: τένοντες στροφικού πετάλου, Bursa: υμενική πτυχή, Scapula: ωμοπλάτη, Humerus: βραχιόνιο)

Ανατομία του ώμου (Clavicle: κλείδα, Acromion: ακρώμιο, Rotator Cuff Tendons: τένοντες στροφικού πετάλου, Bursa: υμενική πτυχή, Scapula: ωμοπλάτη, Humerus: βραχιόνιο)

Η σταθερότητα της άρθρωσης ενισχύεται επιπλέον με την δράση των μυών του στροφικού πετάλου (δυναμικοί σταθεροποιητές της άρθρωσης) και του αρθρικού θυλάκου. Ο αρθρικός θύλακος είναι μια σταθερή δομή που περιβάλει την άρθρωση και σχηματίζεται από την συνένωση μιας σειράς συνδέσμων που εκτείνονται μεταξύ του βραχιόνιου οστού και της ωμογλήνης (στατικοί σταθεροποιητές της άρθρωσης).